کیف و کوله (۱۳۴)

دفتر دستک (۶۰)

خانه ایرانی (۶۶)

پوشاک زنانه (۶۹)